Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Smart Building&Smart Office ứng dụng Camera AI

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 10/12/2021 16:48

Phần mềm kế toán tích hợp hóa đơn điện tử

Xuất xứ: Khác

Giá tham khảo: 6,000,000 VND /

Ngày đăng: 19/11/2021 16:21

Phần mềm quản lý bán hàng- ACMan 9.1 Shop

Xuất xứ: Khác

Giá tham khảo: 6,000,000 VND /

Ngày đăng: 19/11/2021 16:20

Phần mềm tuyển dụng và quản lý quy trình nhân sự Freshteam

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 11/11/2021 14:50

Phần mềm quản lý bán hàng Freshsales

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 11/11/2021 14:49

Phần mềm marketing mạnh mẽ Freshmarketer

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 11/11/2021 14:45

Phần mềm chăm sóc khách hàng Freshdesk

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 11/11/2021 14:43

Phần mềm quản lý năng lực digiiCAT

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 11/11/2021 11:36

Phần mềm quản lý bán hàng digiiCRM

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 11/11/2021 11:32

Phần mềm quản lý đãi ngộ digii C&B

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 11/11/2021 11:17

Phần mềm quản lý nhân sự digiiHRcore

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 11/11/2021 11:14

Dịch vụ laser scan

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 09/11/2021 09:48

Dịch vụ Scan 3D

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 09/11/2021 09:46

Dịch vụ dựng mô hình 3D

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 09/11/2021 09:22

Phần mềm quản lý trung tâm ngoại ngữ Smartshool

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 08/11/2021 15:36

Phần mềm ERP

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 08/11/2021 15:34

Phần mềm quản lý bán hàng Smartshop

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 08/11/2021 15:32

Bộ sản phẩm khách du lịch

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 08/11/2021 15:30

Bộ sản phẩm doanh nghiệp

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 08/11/2021 15:26

Bộ sản phẩm cho cơ quan quản lý

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 08/11/2021 15:11

App Quản lý cư dân

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 08/11/2021 15:08

App Bất động sản

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 08/11/2021 15:07

App Sàn thương mại điện tử

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 08/11/2021 15:05

App Bán hàng online

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 08/11/2021 15:04

Phần mềm quản lý khách sạn- ACMan 9.1 Hotel

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 08/11/2021 14:59

Phần mềm quản lý nhà hàng- ACMan 9.1 Bar

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 08/11/2021 14:58

Phần mềm ERP dành cho ngành xây dựng Smart Construct

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 08/11/2021 14:43

Phần mềm ERP dành cho ngành chăn nuôi Smart Farm

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 08/11/2021 14:42

Phần mềm ERP dành cho ngành Logistics - Smart TMS

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 08/11/2021 14:40

Phần mềm ERP - Smart ERP

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 08/11/2021 14:22

Giải pháp hệ thống điều hành sản xuất Epicor Mattec MES

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 08/11/2021 11:37

Giải pháp thương mại điện tử Epicor Commerce Connector (ECC)

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 08/11/2021 11:32

Phần mềm quản lý nội dung số Epicor Docstar ECM

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 08/11/2021 11:25

Giải pháp hoạch định nguồn lực doanh nghiệp Epicor ERP

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 08/11/2021 11:23

Phần mềm quản lý eSpa

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 03/11/2021 11:40

Hệ thống bệnh án điện tử EMR

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 03/11/2021 11:36

Phần mềm quản lý tổng thể bệnh viện

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 03/11/2021 11:33

Phần mềm quản lý bán hàng trên Odoo

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 03/11/2021 11:24

Phần mềm quản lý kho

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 03/11/2021 10:12

Phần mềm quản lý sản xuất

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 03/11/2021 10:11

Giải pháp DigiTouch

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 03/11/2021 10:08

Giải pháp CRM

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 03/11/2021 10:06

Dịch vụ tư vấn chuyển đổi số

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 03/11/2021 10:05

Giải pháp DigiEdu

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 03/11/2021 10:04

Giải pháp thu thập dữ liệu phản hồi từ khách hàng - ezFeedback

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 03/11/2021 09:54

Giải pháp quản lý đồng hồ nước thông minh - ezWater

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 03/11/2021 09:41

Mô hình quản lý chuỗi bán lẻ thời trang bằng công nghệ RFID

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 02/11/2021 16:27

Giải pháp RFID cải thiện an toàn trong COVID-19

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 02/11/2021 15:59

Giải pháp RFID cho ngành y tế

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 02/11/2021 15:57

Giải pháp RFID trong y tế

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 02/11/2021 15:27

Hiển thị 401 - 450 trên 571 kết quả
  • Đi tới trang

Bạn chưa tìm được sản phẩm phù hợp? Hãy đăng tìm mua để nhà cung cấp gửi chào hàng

Hãy nhập chi tiết thông tin về sản phẩm như tên, kích thước, vật liệu, màu sắc... các yêu cầu đặc điểm kỹ thuật khác để nhận báo giá chính xác.

Sản phẩm đã xem