Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Tủ chống ẩm chuyên dụng DHC 1200

Xuất xứ: Đài Loan

Giá tham khảo: 66,500,000 VND / Sản phẩm

Ngày đăng: 05/07/2023 08:29

Tủ chống ẩm chuyên dụng DHC 040

Xuất xứ: Đài Loan

Ngày đăng: 05/07/2023 08:29

Tủ chống ẩm chuyên dụng DHC 060

Xuất xứ: Đài Loan

Giá tham khảo: 4,180,000 VND / Sản phẩm

Ngày đăng: 05/07/2023 08:27

Tủ chống ẩm chuyên dụng DHC 080 II

Xuất xứ: Đài Loan

Giá tham khảo: 4,815,000 VND / Sản phẩm

Ngày đăng: 05/07/2023 08:25

Tủ chống ẩm chuyên dụng DHC 160

Xuất xứ: Đài Loan

Giá tham khảo: 10,710,000 VND / Sản phẩm

Ngày đăng: 05/07/2023 08:17

Tủ chống ẩm chuyên dụng DHC 200

Xuất xứ: Đài Loan

Giá tham khảo: 15,120,000 VND / Sản phẩm

Ngày đăng: 05/07/2023 08:12

Tủ chống ẩm chuyên dụng DHC 250

Xuất xứ: Đài Loan

Giá tham khảo: 17,850,000 VND / Sản phẩm

Ngày đăng: 05/07/2023 08:09

Tủ chống ẩm chuyên dụng DHC 300

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 23,010,000 VND / Sản phẩm

Ngày đăng: 05/07/2023 08:08

Tủ chống ẩm chuyên dụng DHC 400

Xuất xứ: Đài Loan

Giá tham khảo: 34,515,000 VND / Sản phẩm

Ngày đăng: 05/07/2023 08:06

Tủ chống ẩm chuyên dụng DHC 500

Xuất xứ: Đài Loan

Giá tham khảo: 48,945,000 VND / Sản phẩm

Ngày đăng: 05/07/2023 08:06

Tủ chống ẩm chuyên dụng DHC 800

Xuất xứ: Đài Loan

Giá tham khảo: 57,980,000 VND /

Ngày đăng: 05/07/2023 08:04

Tủ mạng 27U-D600

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 3,050,000 VND / Sản phẩm

Ngày đăng: 05/07/2023 08:03

Tủ mạng 12U D700 FAMRACK D-CLASS

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 2,200,000 VND / Sản phẩm

Ngày đăng: 29/06/2023 08:32

Tủ rack 12U D600 FAMRACK D-CLASS

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 2,150,000 VND / Sản phẩm

Ngày đăng: 29/06/2023 08:31

Tủ mạng 12U D500 FAMRACK D-CLASS

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 2,100,000 VND /

Ngày đăng: 29/06/2023 08:26

Tủ rack 12U D400 FAMRACK D-CLASS

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 2,050,000 VND / Sản phẩm

Ngày đăng: 29/06/2023 08:25

Tủ rack 10U D700 FAMRACK D-CLASS

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 2,150,000 VND / Sản phẩm

Ngày đăng: 29/06/2023 08:23

Tủ mạng 10U D600 FAMRACK D-CLASS

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 2,000,000 VND / Sản phẩm

Ngày đăng: 29/06/2023 08:21

Tủ rack 10U D500 FAMRACK D-CLASS

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 1,900,000 VND /

Ngày đăng: 29/06/2023 08:20

Tủ rack 10U D400 FAMRACK D-CLASS

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 1,250,000 VND /

Ngày đăng: 29/06/2023 08:19

Tủ mạng 8U-D400 FAMRACK D-CLASS

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 1,100,000 VND /

Ngày đăng: 29/06/2023 08:18

Tủ mạng 6U-D400 FAMRACK D-CLASS

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 1,100,000 VND /

Ngày đăng: 29/06/2023 08:16

Tủ rack 10U-D600 F-CLASS FAMRACK

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 1,100,000 VND /

Ngày đăng: 29/06/2023 08:13

Tủ rack 10U-D500 F-CLASS FAMRACK

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 950,000 VND /

Ngày đăng: 29/06/2023 08:12

Tủ rack 10U-D400 F-CLASS FAMRACK

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 900,000 VND /

Ngày đăng: 29/06/2023 08:11

Tủ rack 12U-D600 F-CLASS FAMRACK

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 1,300,000 VND /

Ngày đăng: 29/06/2023 08:06

Tủ rack 12U-D700 F-CLASS FAMRACK

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 1,400,000 VND /

Ngày đăng: 28/06/2023 17:04

Tủ rack 12U-D500 F-CLASS FAMRACK

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 1,200,000 VND / Sản phẩm

Ngày đăng: 28/06/2023 17:03

Tủ rack 12U-D400 F-CLASS FAMRACK

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 1,150,000 VND / Sản phẩm

Ngày đăng: 28/06/2023 17:01

Tủ mạng 15U-D800 F-CLASS FAMRACK

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 1,900,000 VND / Sản phẩm

Ngày đăng: 28/06/2023 17:00

Tủ rack 15U-D1000 F-CLASS FAMRACK

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 2,350,000 VND /

Ngày đăng: 28/06/2023 16:46

Tủ rack FAM RACK F - CLASS 45U-D1000

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 5,300,000 VND / Sản phẩm

Ngày đăng: 21/06/2023 08:40

Tủ rack FAM RACK F - CLASS 45U-D800

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 5,050,000 VND / Sản phẩm

Ngày đăng: 21/06/2023 08:39

Tủ rack FAMRACK E-CLASS 36U-D800

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 4,150,000 VND /

Ngày đăng: 21/06/2023 08:39

Tủ mạng 32U-D800 - FAMRACK 32U800

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 3,750,000 VND /

Ngày đăng: 21/06/2023 08:37

Tủ mạng 32U-D600 - FAMRACK 32U600

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 3,550,000 VND / Sản phẩm

Ngày đăng: 20/06/2023 17:14

Tủ mạng 27U-D600- FAMRACK 27U600

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 3,050,000 VND / Sản phẩm

Ngày đăng: 20/06/2023 16:58

Tủ rack FAM RACK F-CLASS 45U-D1200

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 5,300,000 VND / Sản phẩm

Ngày đăng: 20/06/2023 16:57

Tủ rack FAMRACK F-CLASS 45U-D600

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 4,800,000 VND / Sản phẩm

Ngày đăng: 20/06/2023 16:55

Tủ mạng OPENRACK FAMRACK MODEL FO42U-SINGLE

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 06/06/2023 12:12

Tủ mạng OPENRACK FAMRACK MODEL FO27U-SINGLE

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 06/06/2023 12:12

Tủ mạng APC Sliding Shelf 100lbs/45.5kg Black

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 06/06/2023 12:12

Tủ mạng APC Fixed Shelf 250lbs/114kg Black

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 06/06/2023 12:12

Tủ mạng APC NetShelter SX 45U 600mm Wide x 1070mm

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 06/06/2023 12:11

Tủ mạng APC NetShelter SX 48U 600mm Wide x 1070mm

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 06/06/2023 12:11

Tủ mạng APC NetShelter SX 42U/600mm/1200mm

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 06/06/2023 12:11

Tủ mạng APC NetShelter SX Colocation 2 x 20U 600mm Wide x 1070mm Deep Enclosure with Sides Black

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 06/06/2023 12:11

Tủ mạng APC NetShelter SX 42U 750mm Wide x 1200mm

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 06/06/2023 12:10

Tủ mạng APC NetShelter SV 42U 600mm Wide x 1060mm

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 06/06/2023 12:10

Tủ mạng APC NetShelter SX 42U 750mm Wide x 1070mm

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 06/06/2023 12:09

Hiển thị 1 - 50 trên 580 kết quả
  • Đi tới trang

Bạn chưa tìm được sản phẩm phù hợp? Hãy đăng tìm mua để nhà cung cấp gửi chào hàng

Hãy nhập chi tiết thông tin về sản phẩm như tên, kích thước, vật liệu, màu sắc... các yêu cầu đặc điểm kỹ thuật khác để nhận báo giá chính xác.

Sản phẩm đã xem