Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Tủ mạng APC NetShelter SX 42U 600mm Wide x 1070mm

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 06/06/2023 08:05

Tủ mạng APC NetShelter SV 42U 800mm Wide x 1060mm

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 06/06/2023 08:05

Tủ mạng APC NetShelter SX 42U 750mm Wide x 1070mm

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 06/06/2023 08:05

Viindoo E-Office - Bộ công cụ văn phòng điện tử

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 01/07/2022 10:57

Viindoo Project - Giải pháp phần mềm quản lý dự án và công việc hỗ trợ

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 31/03/2022 16:56

Viindoo Accounting - Giải pháp phần mềm kế toán hỗ trợ

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 29/10/2021 08:35

Viindoo giải pháp ERP

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 29/10/2021 08:27

Tủ Rack 12U-D500 Tower- FAMRACK 12U500

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 1,200,000 VND /

Ngày đăng: 08/09/2021 09:50

Tủ mạng 12U-D600 Tower- FAMRACK 12U600

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 1,300,000 VND /

Ngày đăng: 08/09/2021 09:50

Tủ chống ẩm DHC 1200

Xuất xứ: Đài Loan

Giá tham khảo: 66,500,000 VND /

Ngày đăng: 08/09/2021 09:50

Tủ chống ẩm DRY-CABI Professional DHC 800

Xuất xứ: Đài Loan

Giá tham khảo: 57,980,000 VND /

Ngày đăng: 08/09/2021 09:50

Tủ chống ẩm DHC 500

Xuất xứ: Đài Loan

Giá tham khảo: 48,945,000 VND /

Ngày đăng: 08/09/2021 09:50

Tủ chống ẩm DHC 400

Xuất xứ: Đài Loan

Giá tham khảo: 34,515,000 VND /

Ngày đăng: 08/09/2021 09:50

Tủ chống ẩm DHC 300

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 23,010,000 VND /

Ngày đăng: 08/09/2021 09:50

Tủ chống ẩm DHC 250

Xuất xứ: Đài Loan

Giá tham khảo: 17,850,000 VND /

Ngày đăng: 08/09/2021 09:50

Tủ chống ẩm DRY-CABI Professional DHC 200

Xuất xứ: Đài Loan

Giá tham khảo: 15,120,000 VND /

Ngày đăng: 08/09/2021 09:50

Tủ chống ẩm DRY-CABI Professional DHC 080 II

Xuất xứ: Đài Loan

Giá tham khảo: 4,815,000 VND /

Ngày đăng: 08/09/2021 09:50

Tủ chống ẩm DRY-CABI Professional DHC 060

Xuất xứ: Đài Loan

Giá tham khảo: 4,180,000 VND /

Ngày đăng: 08/09/2021 09:50

Tủ chống ẩm DRY-CABI Professional DHC 040

Xuất xứ: Đài Loan

Ngày đăng: 08/09/2021 09:50

Tủ mạng 15U-D600 - FAMRACK 15U600

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 1,700,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:25

Tủ mạng 15U-D1000 - FAMRACK 15U D1000

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 2,350,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:25

Tủ Rack 20U-D600 - FAMRACK 20U600

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 2,500,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:25

Tủ Rack 20U-D800 - FAMRACK 20U800

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 2,700,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:25

Tủ Rack 27U-D1000 - FAMRACK 27U1000

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 3,450,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:25

Tủ Rack 27U-D600- FAMRACK 27U600

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 3,050,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ Rack 32U-D600 - FAMRACK 32U600

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 3,550,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ Rack 32U-D800 - FAMRACK 32U800

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 3,750,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ mạng FAMRACK E-CLASS 32U-D1000

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 3,950,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ mạng FAMRACK E-CLASS 36U-D600

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 3,900,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ mạng FAMRACK E-CLASS 36U-D800

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 4,150,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ mạng FAM RACK F - CLASS 42U-D800

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 4,550,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ mạng FAM RACK F- CLASS 42U-D1000

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 4,750,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ mạng FAM RACK F-CLASS 42U-D1200

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 5,400,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ mạng FAM RACK F - CLASS 45U-D800

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 5,050,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ mạng FAMRACK F-CLASS 45U-D600

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 4,800,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ mạng FAM RACK F-CLASS 45U-D1200

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 5,300,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ mạng Famrack S-CLASS 10U-D400

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 1,050,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ mạng Famrack S-CLASS 10U-D600

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 1,200,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ mạng FAMRACK S-CLASS 15U - D600

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 1,800,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ mạng FAMRACK S-CLASS 15U-D800

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 1,950,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

TỦ MẠNG FAMRACK S-CLASS 15U-D1000

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 2,200,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ mạng FAMRACK S-CLASS 20U-D600

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 2,600,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ mạng FAMRACK D-CLASS 20U - D800

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 3,650,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ mạng FAMRACK S-CLASS 20U-D1000

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 3,000,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ mạng FAMRACK S-CLASS 20U-D1200

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 3,250,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ mạng FAMRACK S-CLASS 10U-D700

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 1,200,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ mạng FAMRACK S-CLASS 20U-D800

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 2,800,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ mạng FAMRACK S-CLASS 27U-D600

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 3,350,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ rack, tủ mạng FAMRACK S-CLASS 27U-D800

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 3,800,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ rack, tủ mạng FAMRACK S-CLASS 27U-D1000

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 3,800,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Hiển thị 51 - 100 trên 575 kết quả
  • Đi tới trang

Bạn chưa tìm được sản phẩm phù hợp? Hãy đăng tìm mua để nhà cung cấp gửi chào hàng

Hãy nhập chi tiết thông tin về sản phẩm như tên, kích thước, vật liệu, màu sắc... các yêu cầu đặc điểm kỹ thuật khác để nhận báo giá chính xác.

Sản phẩm đã xem