Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm
Mới

Phần mềm truy xuất nguồn gốc xuất xứ gia tăng giá trị bảo vệ thương hiệu sản phẩm

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói

Thông tin nhà cung cấp

Phần mềm truy xuất nguồn gốc xuất xứ gia tăng giá trị- bảo vệ thương hiệu sản phẩm

- Mã QR xuất xứ sản phẩm

- Truy xuất nguồn gốc theo lô sản xuất

- Truy xuất nguồn gốc theo từng sản phẩm

Công ty cổ phần Vietnam Blockchain