FREE

Hồ sơ

Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1 Quốc gia: Việt Nam Tỉnh thành: Hải Phòng Ngày tham gia: 18/09/2012 Thành viên miễn phí Sản phẩm chính: Kiểm nghiệm thủy sản, Vietgap, chứng nhận hợp quy, đào tạo lĩnh vực thủy sản, tư vấn lĩnh vực thủy sản Lượt truy cập: 87,742 Xem thêm Liên hệ