FREE

Hồ sơ

Đại học quốc gia Thành Công - National Cheng Kung University Quốc gia: Đài Loan Tỉnh thành: Thành phố Đài Trung 434 Ngày tham gia: 29/09/2023 Thành viên miễn phí Sản phẩm chính: công nghệ nuôi trồng thủy sản, công nghệ quản lý môi trường nuôi trồng thủy sản Lượt truy cập: 2,229 Xem thêm Liên hệ

Lĩnh vực