FREE

Hồ sơ

Công ty TNHH Vinh Khôi Quốc gia: Việt Nam Tỉnh thành: Tp. Hồ Chí Minh Ngày tham gia: 30/06/2020 Thành viên miễn phí Sản phẩm chính: Môi trường nuôi cấy vi sinh, Pepton, Yeast Extract, Meat Extract, D-glucose Lượt truy cập: 25,571 Xem thêm Liên hệ