FREE

Hồ sơ

Công ty TNHH KYUNGHAN Quốc gia: Hàn Quốc Tỉnh thành: Gyeongsangbuk-do Ngày tham gia: 09/11/2023 Thành viên miễn phí Sản phẩm chính: Retort, Pilot retort, Continuous retort, Pouch dryer, Kettle cooker Lượt truy cập: 2,783 Xem thêm Liên hệ

Lĩnh vực