FREE

Hồ sơ

Công ty TNHH Beta Technology Quốc gia: Việt Nam Tỉnh thành: Tp. Hồ Chí Minh Ngày tham gia: 20/02/2020 Thành viên vàng Sản phẩm chính: thiết bị phân tích thí nghiệm ngành dầu khí, thiết bị phân tích thí nghiệm ngành vật liệu, thiết bị ngành thực phẩm Lượt truy cập: 429,108 Xem thêm Liên hệ

Sản phẩm mới

Máy lọc nước siêu sạch loại I - AQUAPURI 532
Máy lọc nước siêu sạch loại I - AQUAPURI 532

Giá: Liên hệ

Máy trộn thức ăn trục đứng Charger Micro 0.75– 14M3
Máy trộn thức ăn trục đứng Charger Micro 0.75– 14M3

Giá: Liên hệ

Máy đo độ nhớt 2 bể tự động U-VISC 210
Máy đo độ nhớt 2 bể tự động U-VISC 210

Giá: Liên hệ

Hệ thống sắc ký lỏng- YL 9100 Plus HPLC
Hệ thống sắc ký lỏng- YL 9100 Plus HPLC

Giá: Liên hệ

Thiết bị trộn và pha loãng khí tự động 2-4 kênh khí
Thiết bị trộn và pha loãng khí tự động 2-4 kênh khí

Giá: Liên hệ

Thiết bị trộn pha loãng khí và khí từ LPG tựu động LIQMIX
Thiết bị trộn pha loãng khí và khí từ LPG tựu động LIQMIX

Giá: Liên hệ

Thiết bị đo độ bền va đập kiểu Izod
Thiết bị đo độ bền va đập kiểu Izod

Giá: Liên hệ

Hệ thống LabConnect hỗ trợ phân tích hóa ướt
Hệ thống LabConnect hỗ trợ phân tích hóa ướt

Giá: Liên hệ

Máy đo độ nhớt 2 bể tự động U-VISC 220
Máy đo độ nhớt 2 bể tự động U-VISC 220

Giá: Liên hệ

Máy lọc nước siêu sạch loại II & III - AQUAPURI 511
Máy lọc nước siêu sạch loại II & III - AQUAPURI 511

Giá: Liên hệ

Thiết bị kiểm tra độ phân tán chất phụ gia theo ASTM D7899- AD Systems DT100DL
Thiết bị kiểm tra độ phân tán chất phụ gia theo ASTM D7899- AD Systems DT100DL

Giá: Liên hệ

Hệ thống sắc ký lỏng siêu cao áp- CHROZEN UHPLC
Hệ thống sắc ký lỏng siêu cao áp- CHROZEN UHPLC

Giá: Liên hệ

Máy trộn thức ăn trục đứng Charger
Máy trộn thức ăn trục đứng Charger

Giá: Liên hệ

Máy phân tích thủy ngân HG cho mẫu rắn và lỏng - HYDRA IIC (CVAA)
Máy phân tích thủy ngân HG cho mẫu rắn và lỏng - HYDRA IIC (CVAA)

Giá: Liên hệ

Máy phân tích thủy ngân dạng vết M-7600 (CVAA)
Máy phân tích thủy ngân dạng vết M-7600 (CVAA)

Giá: Liên hệ

Máy phân tích thủy ngân dạng vết M-8000 (CVAF)
Máy phân tích thủy ngân dạng vết M-8000 (CVAF)

Giá: Liên hệ

Máy phân tích thủy ngân HG cho mẫu lỏng– HYDRA IIAA (CVAA)
Máy phân tích thủy ngân HG cho mẫu lỏng– HYDRA IIAA (CVAA)

Giá: Liên hệ

Máy đo TOC- Tổng lượng cacbon hữu cơ TORCH
Máy đo TOC- Tổng lượng cacbon hữu cơ TORCH

Giá: Liên hệ

Máy đo độ nhớt tự động S-FLOW IV+ Houillon 2 bể
Máy đo độ nhớt tự động S-FLOW IV+ Houillon 2 bể

Giá: Liên hệ

Máy lọc nước siêu sạch loại I & II - AQUAPURI 551
Máy lọc nước siêu sạch loại I & II - AQUAPURI 551

Giá: Liên hệ