FREE

Hồ sơ

Khoa Công nghệ Sinh học - Thực Phẩm - Môi trường - Trường Đại học Công nghệ TP.HCM Quốc gia: Việt Nam Tỉnh thành: Tp. Hồ Chí Minh Ngày tham gia: 13/06/2019 Thành viên miễn phí Sản phẩm chính: Chế phẩm diệt sâu khoang, Chế phẩm sinh học phòng trừ sâu ăn rau, Chuyển giao công nghệ, Nuôi cấy vi khuẩn seratia Marcescens SH1 Lượt truy cập: 8,905 Xem thêm Liên hệ