FREE

Hồ sơ

Công ty Cổ phần Công nghệ Vi sinh và Môi trường Quốc gia: Việt Nam Tỉnh thành: Hà Nội Ngày tham gia: 17/09/2018 Thành viên miễn phí Sản phẩm chính: Chế phẩm vi sinh xử lý chất thải hữu cơ EMIC, Men xử lý bể phốt EMIC.PHOT, Bột thông cống MTC, Hệ thống lên men, Tủ ẩm Lượt truy cập: 56,509 Xem thêm Liên hệ