FREE

Hồ sơ

Công ty cổ phần Đoàn Minh Công Quốc gia: Việt Nam Tỉnh thành: Hải Dương Ngày tham gia: 07/10/2012 Thành viên miễn phí Sản phẩm chính: dây chuyền sản xuất gạch, dây chuyền sản xuất ngói, Dây chuyền DmCline, dây chuyền sản xuất gạch không nung, khuôn ép gạch không nung Lượt truy cập: 412,256 Xem thêm Liên hệ

Hồ sơ công ty

Tên công ty: Công ty cổ phần Đoàn Minh Công
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh thành: Hải Dương
Loại nhà cung cấp: Thành viên miễn phí
Địa chỉ: Phạm Xá, Ngọc Sơn, Tp. Hải Dương, Hải Dương
Fax:
Website: https://dmcline.vn/
Hình thức hoạt động: Nhà máy/ Sản xuất
Sản phẩm chính: dây chuyền sản xuất gạch, dây chuyền sản xuất ngói, Dây chuyền DmCline, dây chuyền sản xuất gạch không nung, khuôn ép gạch không nung
Số nhân viên: 60