FREE

Hồ sơ

Ứng dụng công nghệ vi sinh vật hữu hiệu (EM) để xử lý rác tại hộ gia đình Quốc gia: Việt Nam Tỉnh thành: Hải Phòng Ngày tham gia: 23/11/2023 Thành viên miễn phí Sản phẩm chính: Ứng dụng men vi sinh vật hữu hiệu EM để xử lý rác tại hội gia đình, xử lý rác tại hội gia đình Lượt truy cập: 3,687 Xem thêm Liên hệ

Lĩnh vực

Ứng dụng công nghệ vi sinh vật hữu hiệu (EM) để xử lý rác tại hộ gia đình