FREE

Hồ sơ

Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ y tế từ xa Việt Nam Quốc gia: Việt Nam Tỉnh thành: Hà Nội Ngày tham gia: 04/10/2022 Thành viên miễn phí Sản phẩm chính: Giải pháp telehealthcare, Giải pháp xây dựng telehealth, Giải pháp tích hợp ứng dụng telehealth, Giải pháp telemedicine Lượt truy cập: 3,924 Xem thêm Liên hệ