12 năm

Hồ sơ

Công ty cổ phần thương mại và sản xuất Ban Mai Quốc gia: Việt Nam Tỉnh thành: Hải Phòng Ngày tham gia: 17/09/2012 Thành viên vàng Sản phẩm chính: công nghệ chế tạo phân bón, công nghệ sản xuất phân bón, phân bón hữu cơ khoáng, phân bón lá hữu cơ, phân hữu cơ khoáng Lượt truy cập: 348,050 Xem thêm Liên hệ

Video

Công ty cổ phần thương mại và sản xuất Ban Mai

Các sản phẩm phân bón của công ty đều dựa trên các kết quả nghiên cứu khoa học do nhà nước chỉ đạo:

Đề tài nghiên cứu sản xuất phân hữu cơ khoáng Ban Mai 01 và Ban Mai 03 với mã số: ĐTNN 2003 - 296 đã được nghiệm thu đánh giá cao. Được Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quyết định công nhận

Sản phẩm tiến bộ ky thuật và đã được sản xuất thử nghiêm thành công với dự án mã số: DATN.NN 2004 - 396.

Công ty thường xuyên phối hợp với các nhà khoa học đầu ngành phân bón VN, các viện  nghiên cứu các trường đại học để chế tạo và năng cao chất lượng sản phẩm.

Sản xuất phân bón hữu cơ từ phế thải giết mổ động vật.

Công suất phân bón rễ hữu cơ : 100.000 MT/ năm

Công suất phân bón lá hữu cơ : 100 MT/ năm

Mục đích của công ty phục vụ sản suất nông phẩm hữu cơ vì sức khoẻ con người và thân thiện môi trường.