Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm
Mới

MK-Lock/Patent Lock

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói

Thông tin nhà cung cấp

Material: Zinc alloy. 

Finished: Bright chrome.

Key combination: 6,000,000,000.

Specialty:

1.Over 6 billion key code and unique key shape. 

2.Multi internal security mechanism.

3.Creative design with smart disc & tumbler.

Applications: Intellectualized terminal equipment, metal/wooden cabinet, underground strobe, vending/game machine, locker, AD showcase, coin-op, mail box & tools box, street kiosk, furniture, POS, parking meter etc.

Topper Locks Co.,Ltd