Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm
Mới

Hệ thống kết xuất và phân tích số liệu mạng lưới

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Mã sản phẩm
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói
  • Thông tin khuyến mãi

Thông tin nhà cung cấp

Đặc điểm nổi bật

Hệ thống "Kết xuất và phân tích số liệu mạng lưới" được thiết kế để tối ưu hóa việc giám sát các thông số chất lượng mạng lưới. Hệ thống có thể được mở rộng quản lý cho nhiều loại đối tượng khác cũng như nhiều loại cơ sở dữ liệu hệ thống.

Một số đặc tính tiêu biểu:
- Quản lý tập trung: thay vì phải sử dụng nhiều hệ thống quản lý riêng lẻ cho từng loại đối tượng với từng hãng cung cấp khác nhau, người sử dụng có thể sử dụng hệ thống báo cáo chất lượng mạng để tập trung quản lý các về một điểm.
- Dễ dàng mở rộng: hệ thống được thiết kế mở, vì vậy có thể dễ dàng giao tiếp với các hệ thống có sẵn cũng như có thể giao tiếp với nhiều loại nền tảng phần mềm khác nhau.
- Dễ dàng nâng cấp: hệ thống được thiết kế theo mô hình module độc lập, vì vậy việc nâng cấp sẽ dễ dàng hơn, không ảnh hưởng đến các thành phần đang còn hoạt động cũng như thời gian nâng cấp được nhanh chóng hơn. Các báo cáo có thể được mở rộng tùy theo nhu cầu sử dụng.
- Không ảnh hưởng đến các hệ thống có sẵn: hệ thống được thiết kế để chạy song song với các hệ thống có sẵn, vì vậy không ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của các hệ thống khác.
- Các báo cáo thể hiện cả dạng đồ họa và dạng chi tiết giúp cho người sử dụng có một cái nhìn dễ dàng hơn về các số liệu.
- Các loại báo cáo đa dạng giúp cho người sử dụng hệ thống có cái nhìn tổng quan hơn về chất lượng mạng lưới, dễ dàng hơn trong việc quản lý và vận hành mạng.
- Quản lý một cách hệ thống và chủ động toàn bộ số liệu của báo cáo chất lượng mạng lưới tại Trung tâm
- Hình thành CSDL phục vụ công tác thống kê báo cáo
- In ấn, kết xuất các báo cáo nhanh chóng và chính xác.

Mô hình giải pháp
1.Thu thập dữ liệu BSC, Cell, MSC, HLR, SMSC, GPRS, IN, công suất phát Cell...
2. Tính Formula/KPI cho BSC, Cell, MSC, HLR và sinh báo cáo tự động
3.Các loại báo cáo cho BSC

-   Báo cáo hằng ngày

-   Báo cáo số liệu tổng hợp trong nhiều ngày

-   Báo cáo số liệu Cell hằng ngày

-   Báo cáo số liệu Site hằng ngày

-   Báo cáo tỷ lệ nghẽn kênh thoại

-   Báo cáo tỷ lệ rớt cuộc gọi

-   Báo cáo tỷ lệ nghẽn kênh SDCCH

-   Báo cáo tỷ lệ rớt kênh SDCCH

-   Báo cáo tỷ lệ chuyển giao cuộc gọi (HANDOVER)

-   Báo cáo các Cell có tỷ lệ chuyển giao cuộc gọi thành công thấp

-   Báo cáo số liệu BSC hàng giờ

-   Báo cáo số liệu Half Rate theo khoảng thời gian

-   Báo cáo phân tích số liệu lưu lượng

-   Báo cáo đánh giá lưu lượng

-   Theo dõi số lượng site trên mạng

-   Danh sách Cell bị thiếu cấu hình

-   Danh sách Cell bị mất liên lạc

-   Báo cáo loại lưu lượng (TRAFFIC TYPE)

-   Xuất Excel các báo cáo

-   Hỗ trợ vẽ biểu đồ

Các loại báo cáo cho NSS

-   Route traffic (traffic giờ bận và traffic ngày) theo ngày, tuần, tháng, khoảng thời gian;

-   Số lượng device hiện tại của route;

-   Tính mức độ sử dụng trung kế (utility);

-   S7 Link (theo ngày, tuần, tháng);

-   Tính mức độ sử dụng S7 Link (utility);

-   S7 Linkset (theo ngày, tuần, tháng);

-   Tính mức độ sử dụng S7 Linkset (utility);

-   MSC traffic (theo ngày, tuần, tháng);

-   HLR subcriber (theo ngày, tuần, tháng);

-   Tải Node (theo giờ, ngày, tuần, tháng);

Các chức năng báo cáo cho dịch vụ
*  Nhắn tin cảnh báo:

-   Nhắn tin cảnh báo các giá trị vượt ngưỡng cho phép

-   Định kỳ nhắn tin báo cáo số liệu
+  Bù số liệu: tìm kiếm các số liệu bị thiếu hoặc mất để bù số liệu vào từ các số liệu tại các thời điểm lân cận
+ Đồng bộ số liệu traffic với database bên ngoài

-   Quản lý người dùng và phân quyền truy cập

-   Quản lý cấu hình hệ thống và danh mục.

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển công nghệ Điện tử viễn thông (ELCOM)