Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm
Mới

Giải pháp hội nghị truyền hình

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Mã sản phẩm
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói
  • Thông tin khuyến mãi

Thông tin nhà cung cấp

Nhu cầu của các doanh nghiệp đối với giải pháp Hội nghị truyền hình
Những năm qua, Chính phủ đã đưa ra chương trình cải cách hành chính, bớt hội họp nhằm giảm bớt chi phí các cuộc họp hành, hội nghị, hội thảo, gây ra tốn kém tiền của, tốn kém thời gian do đi lại nhiều, tốn kém công sức trong khi hiệu quả thì thấp
Cùng với chủ trương đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác quản lý đã và đang trở thành một nhu cầu cần thiết, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế thị trường với cường độ cạnh tranh gay gắt như hiện nay. Vì vậy Đảng, Nhà nước có chủ trương và biện pháp lớn về vấn đề đi trước đón đầu, nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trước thềm hội nhập quốc tế và đặc biệt rất quan tâm đến việc ứng dụng CNTT phục vụ sự nghiệp Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước.

Những vấn đề nêu trên đã được thể hiện qua các văn bản:
- Pháp lệnh Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 26 tháng 02 năm 1998;
- Chương trình cải cách hành chính của Chính phủ năm 2001 ban hành kèm theo Quyết định số 13/2001/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2001;
Chỉ thị số 58-CT/TW của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh ứng dụng trong phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp Công nghiệp hoá -Hiện đại hoá.
- Quyết định số 191/2005/QĐ-TTg, ngày 29/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ “Phê duyệt Đề án hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hội nhập và phát triển giai đoạn 2005 - 2010”.

- Nhu cầu và mục đích triển khai của doanh nghiệp:
     Tổ chức các cuộc họp nhằm mục đích quản lý và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp là việc làm cần thiết, tuy nhiên cần phải tổ chức các cuộc họp một cách hiệu quả, tránh những cuộc họp tràn lan gây lãng phí. Việc họp hành, hội nghị, hội thảo quá nhiều, gây ra tốn kém tiền của (tiền thuê địa điểm, tổ chức ăn nghỉ, vé máy bay...). Họp nhiều còn gây lãng phí thời gian do đi lại nhiều, mất nhiều công sức. Việc trao đổi ý kiến qua lại trong cuộc họp rất ít vì chỉ nghe đọc báo cáo đã chiếm hết phần lớn thời gian.
    Vấn đề họp hành tràn lan đã được Đảng và Nhà nước coi là một trong hai vấn nạn cần giải quyết và xử lý triệt để sau nạn nhũng nhiễu. Theo Bộ Tài chính, chi tiêu cho hội họp rất lãng phí, vượt hàng trăm tỉ đồng mỗi năm. Do đó, Chính phủ đang chỉ đạo các cơ quan xây dựng đề án giảm họp và tổ chức các cuộc họp tiết kiệm, hiệu quả.
     Ứng dụng giải pháp hội nghị truyền hình (HNTH) trực truyến trong công tác quản lý điều hành 
 

Công ty cổ phần tự động hoá và công nghệ thông tin Sông Đà