Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm
Mới

Dịch vụ tư vấn xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Mã sản phẩm
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói
  • Thông tin khuyến mãi

Thông tin nhà cung cấp

Chuyên tư vấn xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến như ISO 9001; ISO 14001; ISO 22000/ HACCP; ISO 27001; ISO 17025; SA 8001; OHSAS 18001; 5S/KAIZEN; TQM... cho các tổ chức và doanh nghiệp trên toàn quốc.

Công ty TNHH tư vấn Quản lý quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật cao (QM&T)

Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Quốc tế & Hỗ trợ kỹ thuật cao
- Tên giao dịch và viết tắt: QM&T
- Thành lập ngày 10 tháng 9 năm 2003
- Là Công ty TNHH hai thành viên, do Sở Kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội cấp giấy phép hoạt động số: 0102009847 ngày 10 tháng 9 năm 2003
- Hoạt động tư vấn và đào tạo, được tổ chức QUACERT - Bộ Khoa học và công nghệ cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008, được Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tư vấn cho các cơ quan hành chính nhà nước.