Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm
Mới

Công nghệ nhân giống và nuôi trồng thủy sản

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói

Thông tin nhà cung cấp

Chuyển giao công nghệ kỹ thuật về nhân giống và nuôi trồng thủy sản, quản lý môi trường nuôi trồng thủy sản, phòng ngừa và điều trị bệnh thủy sản, quản lý và tiếp thị kinh doanh nuôi trồng thủy sản...

 

 

 

 

Công ty TNHH Công nghệ sinh học Aqua Fortuna