Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần tư vấn về hạt khử tĩnh điện

Cần tư vấn về hạt khử tĩnh điện

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Thời gian còn lại: 16 ngày
  • Xuất xứ

Cần tư vấn về hạt khử tĩnh điện

Địa điểm nhận hàng: Bình Dương

 

Sản phẩm đã xem