Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần tư vấn lò đốt rác thải

Cần tư vấn lò đốt rác thải

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần tư vấn lò đốt rác thải

Công suất 50 tấn/ ngày

Địa điểm triển khai: Sơn Hòa, Phú Yên

Sản phẩm đã xem