Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua vi sinh xử lý nước thải Bionetix

Cần mua vi sinh xử lý nước thải Bionetix

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua vi sinh xử lý nước thải Bionetix

Mục đích mua hàng: sử dụng thử nghiệm

Số lượng mua: 10-15kg

Địa điểm nhận hàng: KCN Sông Công 2 - Thái Nguyên

 

Sản phẩm đã xem