Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua thiết bị đọc thẻ UHF

Cần mua thiết bị đọc thẻ thẻ UHF

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua thiết bị đọc thẻ UHF, mã vạch

Mifare cầm tay di động ATID AT880

Số lượng mua: 1

Mục đích mua hàng: thương mại

Địa điểm nhận hàng: Bắc Ninh

Sản phẩm đã xem