Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua thép vuông xoắn

Cần mua thép vuông xoắn

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua thép vuông xoắn

Kích thước 6*6 và 12*12 

Số lượng mua: 6*6 = 150kg; 12*12 = 800kg

Địa điểm nhận hàng: Hà Nội

Sản phẩm đã xem