Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua sóng nhựa

Cần mua sóng nhựa

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Thời gian còn lại: 16 ngày
  • Xuất xứ

Cần mua sóng nhựa

Kích thước: 610x420x100mm

Số lượng mua: 100

Địa điểm nhận hàng: Phù Đổng, Gia Lâm

Sản phẩm đã xem