Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua sản phẩm Gland packing - Chesterton DualPac 2211

Cần mua sản phẩm Gland packing - Chesterton DualPac 2211

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua sản phẩm Gland packing - Chesterton DualPac 2211

Size 6x6mm: số lượng 4

Size 8x8mm : số lượng 4

Mục đích mua hàng: thương mại

Địa điểm nhận hàng: Hà Nội

 

Sản phẩm đã xem