Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua ống mềm thủy lực

Cần mua ống mềm thủy lực

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua ống mềm thủy lực

Micro Bore thương hiệu Transfer Oil

Mã 089A và 089B

Số lượng mua: 2

Địa điểm nhận hàng: Hà Nội

Sản phẩm đã xem