Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua mũi khoét và mũi phay rãnh

Cần mua mũi khoét và mũi phay rãnh

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Thời gian còn lại: 17 ngày
  • Xuất xứ

Cần mua mũi khoét và mũi phay rãnh như ảnh dưới hoặc loại tương đương

Số lượng mua: mỗi loại 4 chiếc

Địa điểm nhận hàng: Nhơn Trạch, Đồng Nai

Sản phẩm đã xem