Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua máy cấy lúa 4 hàng và 6 hàng

Cần mua máy cấy lúa 4 hàng và 6 hàng

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua máy cấy lúa 4 hàng và 6 hàng

Hàng của Đại Nghĩa

Số lượng mua: 1

Địa điểm nhận hàng: Phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ

Sản phẩm đã xem