Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua lưới thép

Cần mua lưới thép

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Thời gian còn lại: 10 ngày
  • Xuất xứ

Cần mua lưới thép

Kích thước: 0.35x1.5x10x20x680x2440 mm

Số lượng mua: 5000 tấm

Mục đích mua hàng: xuất khẩu sang Mỹ

Sản phẩm đã xem