Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua lò nung gốm sứ

Cần mua lò nung gốm sứ

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Thời gian còn lại: 17 ngày
  • Xuất xứ

Cần mua lò nung gốm sứ

Quy mô nhỏ

Nhiệt nung từ 1300 đến 1400 độ C

Số lượng mua: 1

Địa điểm nhận hàng: Bình Thạch, TP. Hồ Chí Minh

Sản phẩm đã xem