Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua khớp nối thủy lực FLENDER Fludex

Cần mua khớp nối thủy lực FLENDER Fludex

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Thời gian còn lại: 17 ngày
  • Xuất xứ

Cần mua khớp nối thủy lực FLENDER Fludex

Model FNDB-655

Số lượng mua: 1

Địa điểm nhận hàng: Hải Phòng

Sản phẩm đã xem