Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua khớp khóa trục Ringfeder

Cần mua khớp khóa trục Ringfeder

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua khớp khóa trục Ringfeder

RfN 7012 – 35 x 60

Số lượng: 15 bộ

Địa điểm nhận hàng: Hà Nội

Sản phẩm đã xem