Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua keo Megapoxy

Cần mua keo Megapoxy

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua keo Megapoxy

Mục đích mua hàng: sử dụng thử nghiệm

Số lượng mua: 1

Địa điểm nhận hàng: Tp. Hồ Chí Minh

Sản phẩm đã xem