Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua hạt chì niêm phong và dây chì niêm phong

Cần mua hạt chì niêm phong và dây chì niêm phong

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua hạt chì niêm phong và dây chì niêm phong

Số lượng mua: hạt chì niêm phong 200 kg và dây chì niêm phong 20 kg

Địa điểm nhận hàng: Thành phố Trà Vinh tỉnh Trà Vinh

Sản phẩm đã xem