Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua hạt cát thủy tinh để đánh bóng bề mặt kim loại

Cần mua hạt cát thủy tinh để đánh bóng bề mặt các sản phẩm khuôn của Công ty.

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua hạt cát thủy tinh để đánh bóng bề mặt các sản phẩm khuôn của Công ty. Số lượng: 25 Kg