Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua giá thể MBBR16Ja

Cần mua giá thể MBBR16Ja

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua giá thể MBBR16Ja

Diện tích bề mặt : 960m2/m3

Kích thước : L16 x Ø16mm

Vật liệu : Polypropylene

Tỷ trọng : 0.94

Số lượng mua: 5m3

Địa điểm nhận hàng: Hà Nội

Sản phẩm đã xem