Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua đèn diệt côn trùng có keo dính

Cần mua đèn diệt côn trùng có keo dính

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua đèn diệt côn trùng có keo dính

Mã: DS-D152G

Nếu có mã sản phẩm khác có dùng keo dính thì gửi thêm để Công ty lựa chọn.

Số lượng cần mua: 21 chiếc.