Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua đèn diệt côn trùng

Cần mua đèn diệt côn trùng

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua đèn diệt côn trùng

Loại đứng

20W hoặc trên 20W

Số lượng mua: phạm vi sử dụng đèn 100m2

Mục đích mua hàng: sử dụng cho công ty

Địa điểm nhận hàng: Tp. Hồ Chí Minh

Sản phẩm đã xem