Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua chất thấm và phân hủy sinh học dầu Remediator

Cần mua chất thấm và phân hủy sinh học dầu Remediator

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Thời gian còn lại: 16 ngày
  • Xuất xứ

Cần mua chất thấm và phân hủy sinh học dầu Remediator

Số lượng mua: 100 kg

Địa điểm nhận hàng: Phú Yên

Sản phẩm đã xem