Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua bộ lập trình PLC FBS 20MCT2-AC và Board FBS-CB5

Cần mua bộ lập trình PLC

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua bộ lập trình PLC

Mã: FBS 20MCT2-AC và Board FBS-CB5

Số lượng: 03 bộ