Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua bộ điều khiển cân Saimo

Cần mua bộ điều khiển cân Saimo

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Thời gian còn lại: 14 ngày
  • Xuất xứ

Cần mua bộ điều khiển cân Saimo

Số lượng mua: 2 bộ (scheme: analog board)

Mục đích mua hàng: thương mại

Địa điểm nhận hàng: Đống Đa, Hà Nội

Sản phẩm đã xem