Danh mục sản phẩm
Th11 04

Khóa đào tạo: “Kỹ năng quản lý sản xuất chuyên nghiệp” (Theo hướng tinh gọn MONOZUKURI)

Hải Phòng Địa điểm: Hội trường tầng 1 Sở Khoa học và Công nghệ, số 1 Phạm Ngũ Lão, P. Cầu Đất, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

Thời gian: 04/11/2020 - 05/11/2020

Nhằm hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp trong thành phố nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ và giảm thiểu tối đa lãng phí hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng tổ chức Khóa đào tạo: “Kỹ năng quản lý sản xuất chuyên nghiệp” (Theo hướng tinh gọn MONOZUKURI).

 

Khóa đào tạo: “Kỹ năng quản lý sản xuất chuyên nghiệp” (Theo hướng tinh gọn MONOZUKURI)

 

Thời gian: Lớp 1: 02 ngày, từ ngày 04/11 đến ngày 05/11/2020 (thứ 4,5).

Địa điểm: Hội trường tầng 1 Sở Khoa học và Công nghệ, số 1 Phạm Ngũ Lão, P. Cầu Đất, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo doanh nghiệp; Giám đốc nhà máy, Quản đốc/phó quản đốc các phân xưởng, trưởng/phó các phòng, ban; phòng sản xuất, kỹ thuật, tổ trưởng, trưởng nhóm, trưởng ca... trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

- Kinh phí: Được hỗ trợ một phần từ ngân sách sự nghiệp KH&CN của thành phố, mỗi học viên tham dự khóa học chỉ phải đóng 1.000.000 VNĐ/người/lớp học.

- Nội dung khóa học

Thời gian

Nội dung

Thực hiện

Ngày 1

8h00-8h10

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Ban tổ chức

8h10-8h20

Phát biểu khai giảng

Lãnh đạo Sở KH&CN

Chuyên đề 1: Nhiệm vụ -Trách nhiệm của quản lý sản xuất chuyên nghiệp

8h20-10h00

-  Khái niệm về việc tổ chức sản xuất

-  Nhiệm vụ và trách nhiệm của Quản lý sản xuất;  Xác định các công việc của Quản lý sản xuất

Giảng viên

10h00-10h15

Tiệc trà

 

10h15-11h30

-  Xác định các nguồn lực (5M+E) trong Bộ phận sản xuất

 -  Xây dựng hướng dẫn hướng dẫn công việc trong Bộ phận sản xuất.

 -  Giám sát chất lượng sản phẩm và tiến độ sản xuất.

 -  Bài tập tình huống “Thế nào là 1 người lãnh đạo sản xuất giỏi ?"

Giảng viên

Chuyên đề 2: Kiểm soát kế hoạch sản xuất

14h00-15h30

-  Các nguyên tắc sắp xếp thứ tự các công việc; Nguyên tắc Johnson

-  Thiết lập quy trình tác nghiệp của Quản lý sản xuất hàng ngày

-  Cách thức xử lý tình huống thay đổi kế hoạch sản xuất

-  Xác định năng lực tổ viên, điều hành - phối hợp

-  Theo dõi, đánh giá tiến độ và kết quả công việc

-  Huấn luyện nâng cao năng lực cho các tổ viên; Phân công công việc hàng ngày đảm bảo chất lượng, sản lượng, tiến độ sản xuất; Theo dõi, đo lường trong sản xuất.

-  Lập hồ sơ theo dõi, đo lường quá trình sản xuất; Theo dõi, đo lường tiến độ sản lượng;  Các tiêu chí (đặc tính chất lượng) cần theo dõi, đo lường.

-  Thực hành theo dõi sản xuất.

Giảng viên

15h30-15h45

Tiệc trà

 

Chuyên đề 3: Quản lý năng suất lao động trong Bộ phận sản xuất

15h45-17h00

-  Xác định năng suất lao động trong Bộ phận sản xuất

-  Nhóm các yếu tố làm giảm NSLĐ - Khắc phục - Phòng ngừa

 -  Nhóm các yếu tố làm tăng NSLĐ - Hành động hỗ trợ

-  Nhóm yếu tố tăng NSLĐ liên quan đến điều hành Bộ phận sản xuất

 -  Huấn luyện tổ viên thao tác chuẩn để tăng năng suất lao động

Giảng viên

Ngày 2

Chuyên đề 4: Đánh giá hiệu quả sản xuất bằng Hệ thống KPI 

8h00-9h00

- MBO – Quản lý công việc sản xuất theo mục tiêu

- KPI – Chỉ số hiệu quả công việc; Phương pháp xây dựng hệ thống KPI;  Giới thiệu một số KPI vận dụng trong sản xuất;  Các kỹ năng kiểm soát KPI trong Quản lý sản xuất

-  MBO – Quản lý công việc bằng mục tiêu

-  Làm bài tập thực hành

Giảng viên

Chuyên đề 5: Quản lý chất lượng sản phẩm trong sản xuất

9h00-9h30

-  Kiểm soát, đánh giá công tác quản lý chất lượng trong Bộ phận sản xuất.

-  Nhận diện các điểm mạnh, yếu, các sai lỗi/ cách thức khắc phục lỗi.

-  Áp dụng 4 nguyên lý cơ bản trong quản lý chất lượng

 

9h30-9h45

Tiệc trà

 

9h45-11h30

-  Nhận thức chất lượng sản phẩm là yếu tố sống còn cho Tổ viên

-  Phương pháp xác định các tiêu chí chất lượng sản phẩm trong sản xuất

-  Phương pháp xây dựng quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm trong sản xuất.

Giảng viên

Chuyên đề 6: Quản lý máy móc thiết bị và nguyên vật liệu trong sản xuất

14h00-15h30

-  Giới thiệu Phương pháp quản lý báo trì máy móc thiết bị theo TPM Total Productive Maintenance (Bảo trì năng suất toàn diện).

-  Cơ cấu tổ chức thực hiện TPM.

-  Các loại bảo trì;  Các mục tiêu của TPM.

-  Hiệu quả sử dụng thiết bị toàn bộ – OEE;  Phương pháp tính chỉ số OEE

 

Giảng viên

15h30-15h45

Tiệc trà

 

15h45-16h30

-  Các bước áp dụng TPM trong doanh nghiệp; Xác định mục tiêu, chiến lược trong công tác quản lý MMTB; Lựa chọn hình thức bảo trì, bảo dưỡng cho từng loại thiết bị; Xây dựng chính sách kiểm soát/ chế tài trong công tác quản lý MMTB.

 -  Xây dựng bộ máy và Lập kế hoạch trong việc Bảo trì MMTB; Xây dựng định mức sử dụng nguyên vật liệu; Nguyên nhân làm vượt định mức tiêu hao NVL trong sản xuất.

 

16h30-17h00

- Tổng kết và trao Giấy chứng nhận

 

Ngày 04/12/2020 (Dự kiến)–  Chương trình thăm quan thực tế 

Buổi sáng: 8h00-11h30

Thăm quan, thực tế tại Doanh nghiệp

 

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị Quý doanh nghiệp đăng ký và cử cán bộ tham dự các khóa đào tạo trên trước ngày diễn ra 15 ngày (có phiếu đăng ký kèm theo).

Mọi thông tin, xin liên hệ: Trung tâm Phát triển khoa học - công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Số 01 Phạm Ngũ Lão, P. Cầu Đất, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng. Điện thoại 0225.3640748; Fax: 0225.3757.110; Đ/c Nguyễn Thế Anh - DĐ: 0836949915;  Email: sukien@isc1.vn; Web:sukien.isc1.vn.

Sau khóa đào tạo, học viên sẽ được cấp Giấy chứng nhận tham gia khóa đào tạo của Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý đơn vị.

Tài liệu kèm theo:

1. CV mời đào tạo

2. CV Mr. Tuấn

3. Phiếu đăng ký