FREE

Hồ sơ

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Quốc gia: Việt Nam Tỉnh thành: Thái Nguyên Ngày tham gia: 14/06/2019 Thành viên miễn phí Sản phẩm chính: Phân hữu cơ sinh học NTT , Phân hữu cơ khoáng NTR1, Phân hữu cơ khoáng NTR2 Lượt truy cập: 9,872 Xem thêm Liên hệ