FREE

Hồ sơ

Trung tâm nghiên cứu đất, phân bón và môi trường phía Nam, Viện thổ nhưỡng nông hoá Quốc gia: Việt Nam Tỉnh thành: Tp. Hồ Chí Minh Ngày tham gia: 23/06/2020 Thành viên miễn phí Sản phẩm chính: quy trình xử lý phân ruối lính đen, phân hữu cơ sinh học phục vụ canh tác nông nghiệp, Quy trình phối chế Oligochitosan axit amin Lượt truy cập: 10,301 Xem thêm Liên hệ