FREE

Hồ sơ

Shanghai Chunyi pharma packing material Co.,Ltd Quốc gia: Trung Quốc Tỉnh thành: Khác Ngày tham gia: 19/04/2023 Thành viên miễn phí Sản phẩm chính: PVC Rigid Film(pharma grade) , PVC/Aclar (pharma grade), PVC/PE for Oral Liquid, PVC/PVDC (pharma grade), ALUMINUM FOIL (pharma grade) Lượt truy cập: 12,832 Xem thêm Liên hệ