FREE

Hồ sơ

Phòng công nghệ thân môi trường - Viện Công nghệ Môi trường Quốc gia: Việt Nam Tỉnh thành: Hà Nội Ngày tham gia: 30/08/2017 Thành viên vàng Sản phẩm chính: dung dịch nano bạc, nano bạc Lượt truy cập: 230,052 Xem thêm Liên hệ

Lĩnh vực