FREE

Hồ sơ

Công ty TNHH vật tư sinh hóa INDOBIO Quốc gia: Việt Nam Tỉnh thành: Tp. Hồ Chí Minh Ngày tham gia: 12/06/2020 Thành viên miễn phí Sản phẩm chính: bộ test nước, máy kiểm tra chất lượng nước , bút thủ nước sạch, máy kiểm tra chất lượng không khí, bộ kit test nhanh thực phẩm Lượt truy cập: 36,340 Xem thêm Liên hệ

Sản phẩm mới

Bộ test COD nước thải WIT-COD-H Test nhanh COD 0-250 PPM
Bộ test COD nước thải WIT-COD-H Test nhanh COD 0-250 PPM

Giá: 1,199,000 VND

Bộ test nhanh COD 100 PPM/ Bộ test Cod Wit-COD-M
Bộ test nhanh COD 100 PPM/ Bộ test Cod Wit-COD-M

Giá: 1,199,000 VND

Bộ test Amoni NH4 WIT-NH4 kiểm tra nhanh NH4 trong nước thải
Bộ test Amoni NH4 WIT-NH4 kiểm tra nhanh NH4 trong nước thải

Giá: 1,199,000 VND

Bộ test Niken trong nước thải 0-10 PPM WIT-Ni Nhật
Bộ test Niken trong nước thải 0-10 PPM WIT-Ni Nhật

Giá: 1,199,000 VND

Bộ test kẽm (Zn) trong nước thải 0-5 PPM WIT-Zn KRK- Nhật
Bộ test kẽm (Zn) trong nước thải 0-5 PPM WIT-Zn KRK- Nhật

Giá: 1,199,000 VND

Bộ test Crom tổng WIT-CrT 0-20 PPM trong nước thải KRK-Nhật
Bộ test Crom tổng WIT-CrT 0-20 PPM trong nước thải KRK-Nhật

Giá: 1,199,000 VND

Bộ kit test Crom trong nước thải WIT-Cr6+ 0.05-2.0 PPM Nhật Bản
Bộ kit test Crom trong nước thải WIT-Cr6+ 0.05-2.0 PPM Nhật Bản

Giá: 1,199,000 VND

Bộ test nhanh đồng trong nước thải WIT-CU 0.2-10 PPM KRK Nhật
Bộ test nhanh đồng trong nước thải WIT-CU 0.2-10 PPM KRK Nhật

Giá: 1,199,000 VND

Bộ test thử Clo dư trong nước WIT-HOCL 10-150 PPM Nhật Bản
Bộ test thử Clo dư trong nước WIT-HOCL 10-150 PPM Nhật Bản

Giá: 1,199,000 VND

Bộ test ozone (O3) trong nước WIT-O3 0.1-2.0 ppm KRK Nhật Bản
Bộ test ozone (O3) trong nước WIT-O3 0.1-2.0 ppm KRK Nhật Bản

Giá: 1,199,000 VND

Peroxide test kit WIT-H2O2-H test nhanh H2O2 trong xử lý nước thải
Peroxide test kit WIT-H2O2-H test nhanh H2O2 trong xử lý nước thải

Giá: 1,199,000 VND

Test nhanh xyanua trong nước thải xi mạ với bộ test WIT-CN Nhật Bản
Test nhanh xyanua trong nước thải xi mạ với bộ test WIT-CN Nhật Bản

Giá: 1,199,000 VND

Bộ test Nitrite WIT-NO2 test nhanh NO2 trong nước
Bộ test Nitrite WIT-NO2 test nhanh NO2 trong nước

Giá: 1,199,000 VND

Bộ test sắt WIT-Fe test nhanh hàm lượng sắt trong nước KRK Nhật Bản
Bộ test sắt WIT-Fe test nhanh hàm lượng sắt trong nước KRK Nhật Bản

Giá: 1,199,000 VND

Bộ test NO3 (WIT-NO3) test nhanh Nitrat trong nước thải 0-20 PPM
Bộ test NO3 (WIT-NO3) test nhanh Nitrat trong nước thải 0-20 PPM

Giá: 1,199,000 VND

Bộ test Phosphat WIT-PO4-H test PO4 trong nước thải thang cao 2-50 PPM
Bộ test Phosphat WIT-PO4-H test PO4 trong nước thải thang cao 2-50 PPM

Giá: 1,199,000 VND

Bộ test Phosphat (WIT-PO4) test PO4 trong nước thải 0-5 PPM
Bộ test Phosphat (WIT-PO4) test PO4 trong nước thải 0-5 PPM

Giá: 1,190,000 VND

Bộ test nitơ tổng WIT-TN-i xác định nitơ trong nước thải 0-100 PPM KRK- Nhật
Bộ test nitơ tổng WIT-TN-i xác định nitơ trong nước thải 0-100 PPM KRK- Nhật

Giá: 1,199,000 VND