FREE

Hồ sơ

Công ty TNHH Thương mại Khoa học Kỹ thuật Lâm Việt Quốc gia: Việt Nam Tỉnh thành: Tp. Hồ Chí Minh Ngày tham gia: 10/09/2019 Thành viên vàng Sản phẩm chính: Bàn ghế nội thất phòng thí nghiệm , Thiết bị nghiên cứu khoa học Lượt truy cập: 133,987 Xem thêm Liên hệ

Video

Sản phẩm mới

Máy khuấy từ 04 vị trí trong tủ ấm MSD24- MISUNG Hàn Quốc
Máy khuấy từ 04 vị trí trong tủ ấm MSD24- MISUNG Hàn Quốc

Giá: Liên hệ

Máy khuấy từ thể tích lớn hiện số MSD50D MISUNG Hàn Quốc
Máy khuấy từ thể tích lớn hiện số MSD50D MISUNG Hàn Quốc

Giá: Liên hệ

Máy khuấy từ 08 vị trí hiện số MSM208D MISUNG Hàn Quốc
Máy khuấy từ 08 vị trí hiện số MSM208D MISUNG Hàn Quốc

Giá: Liên hệ

Máy khuấy từ 04 vị trí hiện số MSM204D MISUNG Hàn Quốc
Máy khuấy từ 04 vị trí hiện số MSM204D MISUNG Hàn Quốc

Giá: Liên hệ

Máy khuấy từ 06 vị trí MS2026 MISUNG Hàn Quốc
Máy khuấy từ 06 vị trí MS2026 MISUNG Hàn Quốc

Giá: Liên hệ

Máy khuấy từ 04 vị trí MS2024 MISUNG Hàn Quốc
Máy khuấy từ 04 vị trí MS2024 MISUNG Hàn Quốc

Giá: Liên hệ

Máy khuấy từ 03 vị trí MS2023 MISUNG Hàn Quốc
Máy khuấy từ 03 vị trí MS2023 MISUNG Hàn Quốc

Giá: Liên hệ

Máy khuấy từ hiện số một vị trí MS330D, MISUNG Hàn Quốc
Máy khuấy từ hiện số một vị trí MS330D, MISUNG Hàn Quốc

Giá: Liên hệ

Máy khuấy từ hiện số một vị trí MS200D, MISUNG Hàn Quốc
Máy khuấy từ hiện số một vị trí MS200D, MISUNG Hàn Quốc

Giá: Liên hệ

Máy khuấy từ hiện số một số vị trí MS150D, MISUNG Hàn Quốc
Máy khuấy từ hiện số một số vị trí MS150D, MISUNG Hàn Quốc

Giá: Liên hệ

Máy khuấy từ hiện số một vị trí MS120D, MISUNG Hàn Quốc
Máy khuấy từ hiện số một vị trí MS120D, MISUNG Hàn Quốc

Giá: Liên hệ

Máy khuấy từ một vị trí MS33 MISUNG Hàn Quốc
Máy khuấy từ một vị trí MS33 MISUNG Hàn Quốc

Giá: Liên hệ

Máy khuấy từ một vị trí, MS2OO MISUNG Hàn Quốc
Máy khuấy từ một vị trí, MS2OO MISUNG Hàn Quốc

Giá: Liên hệ

Máy khuấy từ một vị trí, MS12 MISUNG Hàn Quốc
Máy khuấy từ một vị trí, MS12 MISUNG Hàn Quốc

Giá: Liên hệ

Máy khuấy từ một vị trí, MS15 MISUNG Hàn Quốc
Máy khuấy từ một vị trí, MS15 MISUNG Hàn Quốc

Giá: Liên hệ

Máy khuấy từ cho chuẩn độ
Máy khuấy từ cho chuẩn độ

Giá: Liên hệ

Tủ an toàn sinh học Class II, B2
Tủ an toàn sinh học Class II, B2

Giá: Liên hệ

Tủ an  toàn sinh học Class II B2, LV-BCS12B
Tủ an toàn sinh học Class II B2, LV-BCS12B

Giá: Liên hệ

Tủ an toàn sinh học Class II B2, LV-BCS09B
Tủ an toàn sinh học Class II B2, LV-BCS09B

Giá: Liên hệ

Tủ an toàn sinh học cấp 1, LV- BCS07I
Tủ an toàn sinh học cấp 1, LV- BCS07I

Giá: Liên hệ